Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gd 487/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-13

Sprawa ze skargi B. M. i H. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niewykonanie wyroku sądu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

IV SO/Wa 12/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 294/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi H. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt IV SAB/Wa 66/08

III SO/Po 3/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-17

Wniosek T.F. o wymierzenie grzywny Staroście Powiatowemu w O. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę.

I OZ 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku U.T., M. K., K. K., M. J., J. K. i D. S. o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny za nieprzekazanie terminie skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 482/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. B. na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie sygnatura akt IV SA 3336/03 oku

I OZ 238/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1513/16 oddalające wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 263/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1514/16 oddalające wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy