Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny

II SO/Sz 4/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-18

Wniosek E. T. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie w terminie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Sz 5/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-18

Wniosek E. T. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie w terminie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SO/Kr 16/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi P. J. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Lu 4/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy [...]grzywny za nieprzekazaniem skargi na bezczynność w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 126/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SO/Bd 14/09 o oddaleniu wniosku J.A. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Bydgoszczy grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy

II SO/Sz 11/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Wniosek J. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie w terminie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Sz 10/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-27

Wniosek J. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w S. z powodu nie przekazania sądowi skargi z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II SO/Sz 12/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-10

Wniosek J. C. - o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Sz 13/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-03

Wniosek J. C. - o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu