Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SO/Wa 43/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

II SO/Wa 56/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

Wniosek Z. L. o wymierzenie Staroście N. grzywny za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 155/08

III SO/Gd 10/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SO/Wa 44/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia w sprawie zasiłku dla bezrobotnych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 45/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek Z. L. o wymierzenie Staroście N. grzywny za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę Z. L. na bezczynność organu w zakresie niewydania orzeczenia w sprawie zasiłku dla bezrobotnych pobieranego do dnia [...] stycznia 2002 r.

I OSK 1117/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 65/06 wymierzające Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywnę w wysokości 5 000 zł

II SO/Wa 33/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Wniosek w przedmiocie załatwienia sprawy w związku z wydaniem decyzji Wojewody [...] nr [...]

IV SA/Po 185/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

Sprawa ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu z dnia [...] lutego [...] r., sygn. akt [...]

I OSK 619/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-15

Skarga o wznowienie postępowania odwoławczego, zakończonego d...

II SO/Wa 18/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego
1   Następne >   3