Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SO/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie uchwały o wyborze starosty

II OZ 1155/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 25 października 2013 roku, sygn. akt II SO/Wr 6/13 o wymierzeniu Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi M.C. i M.C. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 27 grudnia 2012 roku nr XXX/225/12 w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodaro...

I OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. , Nr [...] w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Kr 710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-06

Wniosek w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

II OZ 692/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak , nr XXXV-251/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001

II SO/Gd 13/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-25

Wniosek P. Ś. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta M. obszar dzielnicy K.

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek I. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek P. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

II SO/Wr 11/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-10

Wniosek M. i M. C. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w N. za nieprzekazanie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta N. oraz na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr [...] w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta N. i zagospodarowania tych odpadów postan...

II SO/Sz 1/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy
1   Następne >   +2   6