Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 634/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku Wojewody Łódzkiego o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z. za nieprzekazanie skargi