Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VI SA/Wa 250/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. o wymierzenie Agencji Rezerw Materiałowych grzywny na podstawie art. 154 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1567/08

II SA/Bk 14/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-13

Sprawa ze skargi S. T. na niewykonanie przez P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 286/09

II SA/Bk 190/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 ze skargi na decyzję dotyczącą choroby zawodowej

II SA/Sz 195/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi M. T. o wymierzenie grzywny Komendantowi Policji za niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie bezczynności Komendanta Policji dotyczącej wypłacenia świadczenia pieniężnego wymierza Komendantowi Policji grzywnę w wysokości [...] złotych.

IV SA/Po 187/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi E.W. przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie IV SAB/Po 18/09

II SA/Gd 487/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-13

Sprawa ze skargi B. M. i H. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niewykonanie wyroku sądu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

I SA/Wa 1808/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 150/06

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 488/03 1)

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 21/09

I GSK 383/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wykonania wyroku w sprawie dotyczącej określenia kwoty długu celnego
1   Następne >   +2   +5   8