Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 759/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie nierozpatrzenia wniosku o odtworzenie znaków granicznych