Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SO/Kr 12/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta z tytułu nieprzekazania sądowi w wymaganym terminie skargi P. B. z 12 maja 2010r. na bezczynność Prezydenta Miasta

III SA/Kr 265/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Okręgowej Radzie Adwokackiej

III SO/Lu 2/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezesowi Sądu Rejonowego grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

II SO/Rz 1/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-05

Wniosek K. Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w T. o wymierzenie Prezydentowi Miasta R. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę, -

II SO/Sz 8/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-07

Wniosek J. C. o wymierzenie grzywny Przewodniczącemu Rady Miejskiej

III SA/Kr 710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-06

Wniosek w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

II SO/Rz 17/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-30

Wniosek P. B. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Aresztu Śledczego w związku z nieprzekazaniem skargi P. B. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na tę skargę -

II SO/Rz 20/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy

I OZ 871/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku sygn. akt III SO/Gd 13/10 o wymierzeniu organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Gl 10/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Stowarzyszeniu A
1   Następne >   +2   4