Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 35/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny z powodu bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej patentu na wynalazek