Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 675/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi J. M. o wymierzenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1477/10 1. wymierza Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywnę w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych), płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 2. stwierdza, że prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora O...

II SO/Wa 16/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

Wniosek R. C. o wymierzenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywny za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 1129/15

VIII SAB/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

Sprawa ze skargi Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 1. stwierdza, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dopuścił się przewlekłości w rozpoznaniu skargi Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] lipca 2016 r., 2. stwierdza, że przewlekłość Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych miała miejsce z rażącym nar...

I OZ 705/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 14/19 o oddaleniu wniosku W. G. o wymierzenie grzywny Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 25/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-30

Wniosek M. M. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy