Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Op 15/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek T. H. o wymierzenie grzywny A Sp. z o.o. z siedzibą za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 38/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

Wniosek K. P. o wymierzenie grzywny Polskiemu Związkowi [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 36/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-03

Wniosek P. O. o wymierzenie grzywny Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy

II SO/Wa 41/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Wniosek M. O. o wymierzenie Dyrektorowi [...] Parku Narodowego grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II SO/Kr 18/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-24

Wniosek G. G. o wymierzenie grzywny [...] Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z P. za nieprzekazanie skargi sądowi

II SO/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-27

Wniosek J. S. o wymierzenie grzywny Komisji [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 7/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-23

Wniosek R. J. o wymierzenie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

I OZ 807/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej wraz z odpowiedzią...

IV SO/Gl 7/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-15

Wniosek K. N. o wymierzenie A SA Oddział Terenowy w K. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., w związku z nieprzekazaniem w terminie 30 dni skargi wraz z aktami sprawy

I OZ 1322/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy postan...
1   Następne >   +2   5