Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Gd 587/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia [...] polegającą na niewykonaniu wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa1035/11 i wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia [...] grzywnę w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych, 2. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Oddziału W...

VI SO/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-02

Wniosek M. P. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GSK 143/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w W. sygn. akt VI SA/Wa 1035/11 i o wymierzenie grzywny

II GSK 1556/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II GSK 144/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w W. sygn. akt VI SA/Wa 1036/11 i o wymierzenie grzywny

VI SO/Wa 2/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Wniosek D. M. o wymierzenie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2012, poz. 270)

VI SO/Wa 8/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek M. R. o wymierzenie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270)

III SA/Kr 658/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi W. G. na Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie I SA/Kr 2801/02

III SO/Kr 32/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-12

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

VI SO/Wa 4/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-16

Wniosek J. Sp. z o.o. z siedzibą w K. o wymierzenie Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych grzywny w trybie art. 55 § 1 w ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   2