Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SO/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-02

Wniosek M. P. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 2/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Wniosek D. M. o wymierzenie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2012, poz. 270)

VI SO/Wa 8/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek M. R. o wymierzenie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270)

III SO/Kr 32/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-12

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych