Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SO/Wa 122/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek M. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 241/15

II SO/Wa 128/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek M. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 254/15

II SO/Wa 114/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 219/15 (dot. A. K.)

II SO/Wa 31/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 180/15

I OZ 78/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko N...

II SO/Wa 118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 228/15 (dot. W. C.)

II SO/Wa 117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 227/15 (dot. J. O.)

II SO/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze organizacji społecznej

II SO/Wa 34/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 212/15

II SO/Wa 127/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek M. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 252/15
1   Następne >   3