Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 78/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko N...

II SO/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-25

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze ...

I OZ 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z ...