Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SO/Wa 7/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

III SO/Wr 5/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

Wniosek A.O. o wymierzenie grzywny Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa w S.

III SO/Lu 1/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-26

Wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej za rok 2011

II GZ 14/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie wniosku A. W. o wymierzenie grzywny organowi

V SA/Wa 1839/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi P. W. na niewykonanie przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyroku

I SO/Bk 2/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa P. na lata 2007

II SA/Go 388/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-08

Wniosek [...] o wymierzenie Kierownikowi Biura Powiatowego Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w L. grzywny (art. 55 § 1 ppsa)

III SO/Lu 13/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-26

Wniosek M.G. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C.za nieprzekazanie skargi do sądu

I SO/Gd 2/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II GSK 1069/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. w przedmiocie pomocy w likwidacji skutków suszy w uprawie leśnej
1   Następne >   +2   4