Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 1069/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. w przedmiocie pomocy w likwidacji skutków suszy w uprawie leśnej

VIII SA/Wa 699/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi '[...]' spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w F. na niewykonanie przez Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. wyroku WSA w Warszawie, sygnatura akt VIII SA/Wa 353/08 1. wymierza Kierownikowi Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. grzywnę w wysokości [...] ([...] złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 gr...

VIII SA/Wa 700/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi '[...]' spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w F. na niewykonanie przez Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. wyroku WSA w Warszawie, sygnatura akt VIII SA/Wa 352/08 1. wymierza Kierownikowi Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. grzywnę w wysokości [...] ([...]złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 gru...

VIII SA/Wa 795/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi '[...]' spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w F. na niewykonanie przez Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. wyroku WSA w Warszawie, sygnatura akt VIII SA/Wa 376/08 1. wymierza Kierownikowi Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. grzywnę w wysokości [...] ([...] złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 gr...