Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 582/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P.G. o ukaranie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w R. grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SO/Ke 3/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-30

Wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w J. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 1108/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VIII SAB/Wa 53/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku

II SAB/Ol 69/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt '[...]'

II SO/Ke 9/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-10

Wniosek P. K. o ukaranie Wójta Gminy M. grzywną w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OZ 416/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 78/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SO/Ol 44/09

II SO/Bk 12/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-14

Wniosek T. L. o wymierzenie grzywny Rektorowi Wyższej Szkoły A. w Ł. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Lu 50/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kołu Łowieckiemu Nr [...] 'M.' w K. za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   +2   +5   9