Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Lu 1681/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

SA/Bk 1202/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

SA/Bk 849/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

SA/Bk 461/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

SA/Bd 2644/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

SAB/Rz 10/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zaniechania podjęcia stosownych czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

II SA/Lu 15/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości oraz odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. I .stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; I

SA/Bd 2848/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Lu 87/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 1626/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   2