Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SAB/Rz 10/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zaniechania podjęcia stosownych czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

SAB/Rz 61/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi S. P. w sprawie bezczynności Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie doręczenia decyzji o zezwolenie na wejście w teren

SA/Rz 2074/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości