Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Op 25/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 319/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną

II SA/Op 698/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za wygaśnięte prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wydzielonej pod drogę publiczną

II SA/Op 83/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość nabytą na realizację inwestycji

II SA/Op 75/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Op 304/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-29

skarg B. P., I. R. i S. R., w miejsce którego wstąpili następcy prawni G. B. i M. R. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 7/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego, w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę

II SA/Op 329/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-05

skarg Gminy Kluczbork i 'A' S.A. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji drogowej

II SA/Op 425/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 31/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa
1   Następne >   +2   4