Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 386/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego