Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SAB/Wa 29/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2600/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji