Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 1056/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości