Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ka 1577/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II OSK 1586/10 - Wyrok NSA z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 752/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Po 582/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-25

skarg B. C. i spółki A na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SAB/Łd 154/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości