Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 293/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa własności działki 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Starosty , nr [...], 2/ zasądza od SKO na rzecz W. G. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Gd 213/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania w użytkowanie nieodpłatne

II SA/Gd 686/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przejścia na własność gminy nieruchomości gruntowej

II SA/Gd 249/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości