Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Sz 199/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 155/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Ś. z dnia [...]r. (nr [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej

I OSK 1758/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 787/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nabycia nieruchomości

II SA/Gd 293/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa własności działki 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Starosty , nr [...], 2/ zasądza od SKO na rzecz W. G. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 1213/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-06

skarg Z.S. , W.S. , J.S. , M.S. , Firmy Handlowej '[ ]' S.A. w R. , J.O. , A.B. i J.Z. na decyzję SKO w T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1232/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy O. na orzeczenie SKO w O. nr [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce

I OSK 1253/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy O. na orzeczenie SKO w O. nr [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce

I OSK 1354/05 - Wyrok NSA z 2006-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podziale nieruchomości

I OSK 1235/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy O na orzeczenie SKO w O nr [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce
1   Następne >   +2   4