Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

I SA/Wa 1879/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1993/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 301/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 168/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 1013/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

II SA/Rz 839/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-02

Skarga J. U. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 301/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 192/10 - Wyrok NSA z 2010-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 862/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

skarg S. B., R. B., Z. B., R. B., J. B., M. B., J. Z., B. J., M. B., D. B., M. B., A. R., J. R., W. P., L. P., M. B., G. K., E. L., K. L., B. F., A. D., M. D., R. D., J. D., Prezydenta Miasta L., T. T., K. B., R. S., J. K., K. S. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej
1   Następne >   +2   +5   +10   33