Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 386/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III ARN 20/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przemysłu w przedmiocie przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 203/91~ uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję (...).