Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Po 1/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dot. przejęcia na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OW 85/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Skarbu Państwa

I OW 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. o zwrot nieruchomości, przymusowo wykupionych na rzecz Skarbu Państwa decyzjami Naczelnika Miasta i Gminy w O. z dnia (...).0

I OW 127/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy zbadania legalności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 1406/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1201/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skarga o stwierdzenie, że zespół pałacowo

I OW 109/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. i S. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy M. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego, położonego we wsi G. w zamian za świadczenie rentowe