Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

II SA/Bk 845/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za odebrane gospodarstwo rolne lub zwrotu gruntów

II SA/Po 1012/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany decyzji