Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I SA/Wa 116/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie wezwania do wydania nieruchomości

I SA/Wa 870/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

II SA/Rz 353/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym