Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I SA/Wa 870/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości