Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 348/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi