Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Starosty Łódzko

I OW 120/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OW 123/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i S. małż. K. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OW 182/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Burmistrza Kamińska od decyzji Starosty Radomszczańskiego orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz A. O. oraz J. O. za nieruchomość położoną w obrębie S. oznaczoną numerem działki [...], która z mocy prawa pr...

I OW 109/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. i S. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy M. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego, położonego we wsi G. w zamian za świadczenie rentowe

I OW 85/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Skarbu Państwa

I OW 44/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. i K. Z. w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości i umieszczenia na niej rurociągu bez zgody właścicieli

I OW 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. o zwrot nieruchomości, przymusowo wykupionych na rzecz Skarbu Państwa decyzjami Naczelnika Miasta i Gminy w O. z dnia (...).0

I OW 127/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy zbadania legalności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2