Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Starosty Łódzko

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OW 182/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Burmistrza Kamińska od decyzji Starosty Radomszczańskiego orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz A. O. oraz J. O. za nieruchomość położoną w obrębie S. oznaczoną numerem działki [...], która z mocy prawa pr...

I OW 109/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. i S. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy M. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego, położonego we wsi G. w zamian za świadczenie rentowe