Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 96/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi T.Z. w przedmiocie wymierzenia Staroście grzywny za niewykonanie wyroku Sądu

II SA/Lu 479/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 934/06 dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości