Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 797/13 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I OSK 152/14 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I OSK 461/14 - Wyrok NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Lu 481/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Lu 75/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Łd 41/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 787/11 - Wyrok NSA z 2011-09-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Gd 39/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

II SAB/Lu 17/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 637/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wypłaty zwaloryzowanej kwoty odszkodowania
1   Następne >   +2   6