Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 797/13 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Łd 41/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Po 51/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;

II SAB/Gl 33/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Kr 67/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie postępowania o nabycie z mocy prawa wieczystego użytkowania

II SAB/Bd 162/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej