Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 1204/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OSK 502/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

II SAB/Łd 42/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-07

Sprawa ze skargi Z. K. i J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego R. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I OSK 776/12 - Wyrok NSA z 2012-07-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. P. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Małopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Łd 97/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

Sprawa ze skargi A. O. i P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie [...], gmina Ł., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 67/1 i 116/1

I OSK 1205/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

IV SAB/Wa 29/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

II SAB/Kr 174/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi R. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania znak: [...]
1   Następne >   +2   4