Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 155/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Ś. z dnia [...]r. (nr [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej

II SA/Bd 209/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bd 760/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wykupionej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości