Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Po 1781/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-21

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

III ARN 60/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie zabudowanej nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1781/93~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA OZ w Poznaniu.