Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 20/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przemysłu w przedmiocie przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 203/91~ uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję (...).