Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2807/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi Z. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 308/12 wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.