Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 127/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy zbadania legalności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 109/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. i S. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy M. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego, położonego we wsi G. w zamian za świadczenie rentowe