Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 208/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłat parkingowych za postój pojazdu