Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I OSK 19/10 - Wyrok NSA z 2010-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 887/09 - Wyrok NSA z 2010-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I OSK 653/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 966/09 - Wyrok NSA z 2010-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1652/06 - Wyrok NSA z 2007-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1489/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 501/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 9/08 - Wyrok NSA z 2008-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1807/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2