Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 420/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zatwierdzenia projektu operatu opisowo