Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol

I OSK 1698/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

IV SA/Wa 243/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2900/12 - Wyrok NSA z 2013-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Gl 298/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bk 1177/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

IV SA/Wa 238/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Kr 827/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Kr 1209/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 775/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [ ] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100