Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 156/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 153/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Go 865/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

II OSK 2575/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżone postanowienie Wojewody [...] , nr [...] oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji z dnia [...] czerwca 20

VI SA/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania z obrotu oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej...

I OSK 3179/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

II SA/Lu 1194/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gl 948/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko

I FSK 2083/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II GSK 2803/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
1   Następne >   +2   +5   +10   28